Facebook

Cennik - Wróżka Warszawa

Tarot , Karty Klasyczne, Runy 

NUMEROLOGIA:

RYTUAŁY:

Uwaga! Nie wykonuję miłosnych rytuałów wiążących i zniewalających.

Porady telefoniczne (z wykorzystaniem zwykłej linii stacjonarnej lub komórkowej) oraz porady internetowe odbywają się w kolejności zgłoszeń, po odnotowaniu wpłaty na rachunku bankowym lub po przesłaniu potwierdzenia przelewu w pliku PDF.

Zaintresowanych poradą/usługą "na odległość" proszę o dokonanie wpłaty za wybraną usługę/poradę na rachunek bankowy: Eco-3Life Pekao S.A. VII Oddz. w Warszawie 91 1240 6263 1111 0010 7481 7213