Facebook

Wpisy - Wróżka Warszawa

Urodzeni 16 dnia miesiąca

Urodzeni 16 dnia miesiąca

Urodzeni 16 dnia miesiąca łączą w sobie siłę i energię Słońca, piękno i młodzieńczość Wenus oraz wrażliwość i tajemniczość Neptuna.
Posiadają bogate życie wewnętrzne, wciąż dążą do doskonałości, zarówno duchowej jak intelektualnej. Są jednocześnie idealistami i materialistami, którym w równym stopniu zależy na rozwoju duchowym jak na dobrach materialnych. Osoby te są towarzyskie, delikatne, przyjacielskie, sentymentalne i szlachetne, zawsze chętne do pomocy innym. Ze swoimi filozoficznymi poglądami, sztuką mówienia i przekonywania stają się ciekawymi indywidualnościami. To ludzie otwarci na świat i nieco, tajemniczy zarazem. Kochają góry, wodę i podróże do obcych krajów. Mają ogromną intuicję i zdolność nadawania starym wartościom i prawdom nowe, aktualne interpretacje. Tworzą własne ideologie. Posiadają złożoną osobowość, zmienną, buntowniczą naturę, bywają kapryśne i nieco destrukcyjne a przy tym bardzo wrażliwe i inteligentne. Są obrońcami wolności i swobód obywatelskich. Łatwo zdobywają popularność gdyż są magnetyczne, nieprzeciętne, nie dzielą ludzi na "lepszych i gorszych, na królów i żebraków", nie narzucają innym swoich poglądów ani własnej woli. Są niespokojne, emocjonalne i atrakcyjne. Odczuwają ogromny pociąg do mistycyzmu, wiedzy, okultyzmu. Łatwo podejmują ryzyko lecz czasem odpływają w świat własnych fantazji i urojeń, co może powodować w ich życiu straty zarówno materialne jak emocjonalne. Zbytnia powściągliwość i nieumiejętność okazywania uczuć mogą stwarzać niebezpieczeństwo samotności, zwłaszcza w drugiej połowie życia.

<< Wróć do poprzedniej strony